Ιουνίου 2013

Αρχείο Μήνα

  • Greek foodosophy ένα αξιόλογο παράδειγμα δράσης στον αγροδιατροφικό τομέα

    Η αγροτική μας παραγωγή αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας μας. Πως όμως αξιοποιούμε αυτό το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα; Τι δράσεις έχουμε κάνει για να είμαστε ανταγωνιστικοί; Σήμερα, μετά από Ολυμπιακούς αγώνες και πακτωλό χρημάτων που προήλθαν από την Ε.Ε., ακόμη  συζητάμε για το πως θα πρέπει να προωθούνται να προϊόντα […]