Εμπορικό κέντρο Greek Foodosophy

Η Μεσογειακή Διατροφή-δηλαδή ελληνική διατροφή, τα προϊόντα της ελληνικής γης-χαρακτηρίζεται από το σύνθημα «καταναλώνω ότι παράγω». Το εμπορικό κέντρο Greek Foodosophy-Ελληνική Τροφοσοφία φιλοδοξεί να αποτελέσει το κέντρο της Μεσογειακής Διατροφής για την Ελλάδα να προβάλει τα προϊόντα της ελληνικής γης με παραδοσιακούς τρόπους, καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και αλιείας. Το mall Ελληνική Τροφοσοφία με διαλέξεις, συμπόσια και συνέδρια θα προβάλει την Μεσογειακή Διατροφή ως σύμβολο υγείας, ευζωίας και μακροζωίας αλλά και ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Όλες οι πληροφορίες στο www.foodosophy.gr