5η ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2013, Μεσογειακή έκθεση ελιάς και ελαιολάδου


Στα πλαίσια της 5ης Μεσογειακής έκθεσης ελιάς και ελαιολάδου ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 2013, την εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για την ελιά και το ελαιόλαδο, πραγματοποιήθηκε ο 5ο διαγωνισμός Ελαιολάδου-ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ 2013.
Ο διαγωνισμός 5ο ΧΡΥΣΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ εξελίχθητε σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ο διαγωνισμός Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου (Ισχυρής, Μέτριας και Ελαφράς έντασης Φρουτώδους), το δεύτερο σκέλος για την ανάδειξη της καλύτερης Συσκευασίας Τυποποιημένου Ελαιολάδου (Περιέκτης, Καινοτομία, Συνολική Εικόνα, Ετικέτα).